Rafajłowicz Ewaryst ur. w 1953 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1977 r.; dr – 1979 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. – 1996 r.; prof. zw. – 2000 r.; z-ca 1987–1991, 1996–1999 i dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej PWr. 1999–2005; inicjator utworzenia i kier. Zakładu Sterowania Jakością Procesów Wytwórczych. Opublikował ponad 100 prac naukowych, w tym 44 to publikacje w czas. z listy filadelfijskiej, m.in. IEEE Trans. on Automatic Control, Information Theory, Signal Processing, Int. J. Control, Metrika, Ann. Inst. Stat. Math. Prace te były 101 razy cytowane (SCIEx do 2004), a jego badania są kontynuowane na uniwersytetach w Bochum, Berlin-West, University of Manitoba, Winnipeg, Concordia University, Montreal. Promotor pięciu rozpraw dr. Autor dwóch monografii, współautor trzech książek. Czł. kolegium Applied Math. & Computer Sci.