Sielicki Adam Julian ur. w 1933 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1957 r.; dr n. t. – 1963 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1973 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Zakładów: Konstrukcji Urządzeń Cyfrowych, Zastosowań Techniki Cyfrowej, Podstaw Informatyki i Telemechaniki 1968–1997; kier. Zakładu Technik Informatycznych w Uniwersytecie Zielonogórskim 1997–2003; z-ca dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej 1971–1978; czł. PAN - Komitet Naukoznawstwa 1978–1983; kier. grupy tematycznej problemu resortowego "Informatyzacja Szkół Wyższych" 1976–1979; konsultant naukowy Instytutu Systemów Sterowania w Katowicach 1975–1977; czł. Rady Informatyki Politechniki Poznańskiej 198–1987; prof. w University of Salahuddin w Erbilu 1980–1982; prof. nadzw. w University of Garyounis w Benghazi 1985–1989; dziekan Wydz. Informatyki w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy 2003–2005; twórca wrocławskiej szkoły naukowej Metodologia Projektowania Technicznego. Wypromował 20 dr. n. t. Autor 95 publikacji, czterech książek do 2004 r. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złota Odznaka "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i m. Wrocławia; Odznaka "Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego"; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, wydawnictwo Helion, str. 456.