Francik Andrzej Roman ur. w 1942 r. w Zawierciu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr hab. inż.; prof. PWr.; studia wyższe 1963–1969 na Wydz. Elektroniki PWr. kończąc je w zakresie radiotechniki z wynikiem bardzo dobrym; praca na PWr. od 1969 roku; dr n. tech. – 1977 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. nadzw. PWr. – 2000 r.; aktualnie prowadzi wykład „Systemy i technologie w telekomunikacji” dla studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz laboratoria: · Techniki Mikrofalowej – dla studentów specjalności Telekomunikacja i Systemy Telekomunikacyjne oraz studentów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki · Układów Elektronicznych – dla studentów Wydziału Elektroniki. W pracy naukowej zajmuje się analizą i projektowaniem: · generatorów mikrofalowych – zwłaszcza dla potrzeb spektrometrii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) · wielowiązkowych lamp z falą bieżącą oraz problematyką metrologiczną spektrometrii EPR. Wyniki badań opublikował w postaci wielu artykułów w czas. naukowych i materiałach konferencji kraj. i zagr. (71). Autor monografii naukowej w wydaniu książkowym oraz ośmiu patentów. Czł. International EPR Society od 1980 r.; Polskiego Towarzystwa EPR oraz czł. Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji – od 2000 r.; czł. Sekcji Mikrofal przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN – 1993 r. Wypromował dr. n. t. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. oraz Srebrny Krzyż Zasługi.