Kazimierczak Jan ur. w 1931 r. w Łodzi. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. WAT Warszawa – 1961 r.; mgr inż. PWr. – 1967 r.; ; dr n. t. – 1969 r.; dr hab. – 1974 r.; prof. nadzw. PWr. – 1991 r.; tyt. n. prof. – 1994 r.; prof. zw. PWr. – 1999 r.; prac. naukowo–dydaktyczny w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr. – 1969 r.; red. Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych 1969–1981; kier. Zakładu Sztucznej Inteligencji i Automatów 1982–2001; czł. IEEE Computer Society – 1994 r. Wypromował 18 dr. n. t., wśród wychowanków dwóch dr. hab. Autor 70 publikacji, dwóch książek, dwóch skryptów (do 2005 r.). Odznaczenia: Brązowy i Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 125.