Muciek Andrzej Konstanty ur. w 1943 r. w Nałęczowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. elektron. – 1969 r.; mgr mat. – 1974 r.; dr n. t. – 1975 r.; dr hab. – 1987 r.; doc. – 1989 r.; prof. nadzw. – 1992 r.; kier. Zakładu Metod i Teorii Pomiaru 1992–1998; pełnomocnik dyr. Instytutu Metrologii Elektrycznej ds. rozwoju kadru naukowej 1991–1994. Wypromował dwóch dr. n. t. oraz ponad siedemdziesięciu mgr. Autor 69 publikacji, książki – 1987 r.; prowadził badania naukowe w National Institute of Standards and Technology (USA) 1985–1986, Physikalishe Technische Bundesanstalt (RFN)1992–1994, Institute Eletrotecnico Natzionale (Włochy) – 1995 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: 50 lat Wydz. Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Ofic. Wyd. PWr., Wrocław 2003.