Dobrucki Andrzej Bogdan ur. w 1949 r. w Rawiczu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1971r.; dr n. t., – 1977 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. 1998 r. Kier. Pracowni Podstaw Elektroakustyki od 1986 r.; kier. Zakładu Akustyki od 1999 r.; przewodniczący Komisji Programowej dla specjalności „Akustyka” od 1999 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Akustycznego; European Acoustic Association; Audio Engineering Society. Przewodniczący Polskiej Sekcji Audio Engineering Society 1995–1997 i od 2003 r.; Komitetu Akustyki PAN od 1999 r.; Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; czł. KT ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu od 1998 r. Kontynuator szkoły naukowej „Akustyka Techniczna i Elektroakustyka” stworzonej przez prof. Zbigniewa Żyszkowskiego. Wypromował siedmiu dr. n. t. Autor lub współautor 120 publikacji, w tym 20 artykułów w czas. naukowych o zasięgu kraj. i zagr., dwóch monografii, dwóch skryptów i pięciu patentów. Odznaczenia: Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.