Glabisz Wojciech ur. w 1954 r. w Sycowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1978 r.; dr inż. – 1983 r.; dr hab. inż. – 1998 r.; prof. n. t. – 2005 r.; prof. nadzw. PWr. od 2001 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej 2002–2005; prodziekan na Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. od 2005 r.; czł.: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1999 r.; czł. zarządu Oddziału Wrocławskiego; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Wrocławskiego PAN; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Wrocławskiego PAN; Sekcji Mechaniki Konstrukcji KILiW PAN. Wypromował dwóch dr. n. t. Autor 45 publikacji, gł. w renomowanych czas. zagr.; autor dwóch monografii i podręcznika akademickiego.