Hasińska Zofia ur. w 1947 r. w Białej Podl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka WSE we Wrocławiu na Wydz. Inżynieryjno–Ekonomicznym Przemysłu; mgr inż. – 1970 r.; dr n. e. – 1978 r.; dr hab. n. e. – 1994 r.; prof. nadzw. AE we Wrocławiu od 1998 r.; opiekun Koła Naukowego Organizacji Produkcji i Pracy 1979–1983; przewodnicząca Składu Orzekającego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu od 1999 r.; kier. Zespołu ds. Targów Edukacyjnych w AE od 2000 r.; czł. Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Demograficznego od 2003 r.; ekspert w Zespole ds. Rynku Pracy w UM Wrocławia od 2002 r. Prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy. Wypromowała dr. n. e. Autorka 86. publikacji, czterech książek. Nagrodzona zespołową nagrodą MEN – 1999 r.