Heilpern Stanisław ur. w 1953 r. w Środzie Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1977 r.; dr n. e. – 1983 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. n. e. – 1999 r.; czł. Bernoulli Society; czł. Polskiego Towarzystwa Matematycznego; przedstawiciel na Polskę The International Association for Fuzzy-Set Management and Economy; czł. Rady Oddziału we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Statystycznego; czł. Komitetu Naukowego czasopisma Fuzzy Economic Review; sekr. Śląskiego Przeglądu Statystycznego. Rozwija szkołę naukową pn. metrologia ekonomiczna. Wypromował dwóch dr. n. e. Autor 82 publikacji, trzech książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce 2003, Wydawnictwo Hubners blaues Who is Who, str. 1337–1338.