Kruczek Halina ur. w 1949 r. w Hucie-Dąbrowa. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1968–1972; mgr inż. termoenergetyk; praca naukowo–dydaktyczną w Zakładzie Kotłów Parowych –1972 r.; adiunkt w Zakładzie Spalania i Detonacji Instytutu techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. w dziedzinie spalania paliw stałych – 2004r.; kier. zespołem badawczym wybuchów cieplnych oraz spalania stałych i gazowych odpadów przemysłowych 1983–1999; kier. projektów międzynarodowych realizowanych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi 1993–2005; czł. międzynarodowego Komitetu Badań Płomienia w Ijmuiden – Holandia; przewodnicząca komisji rewizyjnej Polskiego Instytutu Spalania 2002–2005; czł. Krajowej Sekcji Nauki. Autorka i współautorka 81 publikacji, w tym trzech skryptów i monografii. Za prace dotyczące spalania niskokalorycznych gazów odpadowych otrzymała zespołową nagrodę MEN oraz Ministra Przemysłu – 1983 r.