Iwankiewicz-Rak Barbara ur. w 1952 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka WSE we Wrocławiu (obecnie AE); mgr – 1975 r.; dr n. e. – 1982 r.; dr hab. – 1997 r.; prof. nadzw. AE – 1999 r.; prof. nadzw. i kier. Katedry Marketingu w WSB we Wrocławiu – 1999 r.; nauczyciel akademicki w Instytucie Marketingu AE we Wrocławiu od 1975 r.; kier. Dziennych Studiów Doktoranckich przy Wydz. Gospodarki Narodowej AE od 1998 r.; czł. Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, O. we Wrocławiu 1999–2002; uczestnik „International Society for Third Sector Research” w: The John Hopkins University w Baltimore, USA 1999–2003; kier. projektu KBN 2HO2D03125 – Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku usług społecznych – identyfikacja obszarów decyzji rynkowych i procesów zarządzania 2003–2006. Profesor rozwija wrocławską szkołę marketingu. Wypromowała dr. n. e. Autorka ponad 100. publikacji z zakresu zarządzania i marketingu w organizacjach non profit, w tym współudział w 12 monografiach i pięciu podręcznikach akademickich. Nagrody i odznaczenia: Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, ind. III st. w dziedzinie dydaktyczno–wychowawczej – 1980 r.; nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, indywidualna III st. w dziedzinie naukowej (za pracę dr.) – 1983 r.; Srebrny Krzyż Zasługi – 2001 r.