Jajuga Krzysztof ur. w 1956 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. ekon. – 1982 r.; dr hab. n. ekon. – 1987 r.; prof. – 1992 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Katedry Ekonometrii 1990–1995; kier. Katedry Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń – 1996 r.; dyr. Instytutu Zarządzania Finansami –1999 r.; prorektor 1993–1999; z-ca przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN – 2003 r.; czł. Zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (IFCS) – 2002 r.; przewodniczący Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD) – 2005 r.; czł. Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych – 2000 r.; Zespołu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych Komitetu Badań Naukowych 1999–2005; Akademickiego Komitetu Doradczego PRMIA (Professional Risk Managers International Association) – 2003 r.; Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem – 2002 r.; dyr. Oddziału Regionalnego PRMIA we Wrocławiu – 2004 r.; prezes Zarządu Polish Association of Investment Professionals (PAIP); czł. Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej przy Radzie Nauki – 2005 r.; red. nacz. czas. Argumenta Oeconomica; z-ca red. nacz. czas. Przegląd Statystyczny; czł. Rady Naukowej czas. Rynek Terminowy, Nasz Rynek Kapitałowy, Finansowanie Nieruchomości, Ekonomista, Statistics in Transition. Rozwija szkołę naukową pn. metody matematyczne w finansach. Wypromował 13 dr. Autor ponad 300 publikacji, w tym 16 książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: pozycja biograficzna: Who is Who.