Łyko Janusz ur. w 1960 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr mat. – 1984 r.; mgr prawa – 1987 r.; dr n. e. – 1992 r.; dr hab. – 2003 r.; prof. AE od 2005 r.; prodziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki od 2004 r.; rozwija szkołę naukową pn. metrologia ekonomiczna. Autor 41 publikacji, jednej książki.