Jońca Adam Winnicjusz ur. w 1933 r. w Osieku; zm. w 1994 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent WSE – 1961 r.; absolwent PWr. Wydz. Mechaniczny – 1962 r.; doc. – 1983 r.; prof. n. ekon. – 1993 r.; asystent – 1962 r.; st. asystent – 1966 r.; kier. O. Wrocław Instytutu Organizacji Przemysłu Maszynowego – 1970 r.; st. asystent na WSE – 1970 r.; adiunkt – 1971 r.; kier. Zakładu Organizacji Produkcji i z-ca dyr. Instytutu Organizacji i Zarządzania 1974–1978; wykładał w Uniwersytecie Nauk Ścisłych i Technologii w Oranie i Wyższym Instytucie Technicznym w Tunisie 1986–1990; współpracował z Uniwersytetem w Stuttgarcie, Dreźnie i Stambule. Kierował lub brał udział w 13 pracach badawczych na rzecz przemysłu. Prowadził działalność dydaktyczną z SIMP, NOT, PTE. Wypromował dwóch dr., ok. 200 mgr. i dyplomantów. Autor pięciu książek, 10 skryptów, 24 publikacji zawierających oryginalne projekty i opracowania. Wyróżniony Nagrodą MEN i licznymi nagrodami Rektora. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.