Kłeczek Ryszard ur. w 1960 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent AE we Wrocławiu; mgr – 1987 r.; dr – 1996 r.; dr hab. – 2004 r.; adiunkt w Katedrze Badań Procesów Usługowych AE we Wrocławiu; prof. nadzw. w WSZ Edukacja; czł. Rady Naukowej Instytutu Marketingu AE we Wrocławiu; Rady Programowej mies. Marketing i Rynek. Autor i współautor 50 publikacji, w tym pięciu zwartych, m.in.: Strategiczne planowanie marketingowe PWE, Warszawa 1996 i 2001; Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie – podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań, Wydawnictwo AE Wrocław, 2003.