Nowak Edward ur. w 1951 r. w Nowiźnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1975 r.; dr n. e. – 1978 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. – 1991 r.; prof. zw. – 1993 r.; dyr. Instytutu Rachunkowości oraz kier. Katedry Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej; org. studiów podyplomowych „Rachunkowość”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”; kier. specjalności „rachunkowość i auditing” na Wydz. Zarządzania i Informatyki w AE we Wrocławiu od 1989 r.; kier. Zakładu Statystyki i Ekonometrii na UMS–C w Lublinie 1994–1999; czł. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1987 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego od 1980 r.; Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego od 1990 r.; Rady Programowej czas. „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Rozwija szkołę naukową metod ilościowych. Wypromował 31 dr. n. e. Autor 250 publikacji, 26 książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Statystyki PRL”; trzy nagrody Ministra.