Pisz Zdzisław ur. w 1946 r. w Jaśle. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr mat. UWr – 1968 r.; dr n. e. – 1974 r.; dr hab. n. e. – 1990 r.; prof. – 2002 r.; kier. Katedry Socjologii i Polityki Społecznej od 1991 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1990–1993; prorektor ds. nauki w AE we Wrocławiu 1993–1999; czł. Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN od 1999 r.; czł. rady progr. pisma „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje” Wyd. PAN Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej od 1999 r.; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej od 2001 r.; czł. sekcji KBN – Socjologii, Nauk Politycznych i Polityki Społecznej od 2003 r. Zajmuje się polityką społeczną, polityką pracy i edukacji. Wypromował sześciu dr. n. e. Autor 79 publikacji, ośmiu książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.