Ronka-Chmielowiec Wanda ur. w 1948 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr mat. UWr – 1971 r.; dr n. e. AE – 1977 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. – 1998 r.; prof. zw. – 2003 r.; prodziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu 1990–1996; dziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu 1996–2002; czł. Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN od 1999 r.; PTM; PTS – SKAD; Komisji Matematyki na studiach ekonomicznych PTM od 2000 r. Rozwija szkołę naukową statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej oraz ubezpieczeń. Wypromowała sześciu dr. n. e. Autorka 110 publikacji, w tym autorka, współautorka lub red. naukowy 16 książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; 3 Nagrody Ministra. Szerzej o niej: Statystycy i ekonometrycy polscy, PWE, Warszawa 2003, str. 282–284.