Styś Stanisław ur. w 1942 r. w Husowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent WSE we Wrocławiu; mgr e. – 1966 r.; dr n. e. – 1971 r.; staż naukowy w Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego w Neapolu 1973–1974; dr hab. – 1983 r.; prof. – 1995 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1984–1987; dziekan Wydz. 1987–1990; prorektor ds. nauki 1990–1993; sekr. Naukowy Sekcji Wrocławskiej KBRU PAN 1975–1985 r.; przewodniczący Sekcji Wrocławskiej KBRU PAN 1985–1987; koordynator międzynarodowego projektu TEMPUS „Adaptacja dydaktyki do zmian systemowych w Polsce 1990–1993”. Rozwija szkołę naukowa marketingu. Wypromował trzech dr. Autor 150. prac, dwóch książek: „Kształtowanie kompleksu żywnościowego w regionie”, „Problemy regionalizacji polityki żywnościowej”, współautor sześciu innych książek, m.in. „Polityka gospodarcza”. Odznaczenia: Złota Odznaka ZNP; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji. Warszawa 1999. T. 4.