Broszkiewicz Ryszard ur. w 1934 r. w Kutach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1965 r.; dr n. e. – 1975 r.; dr hab. – 1983 r.; doc. – 1984 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych AE we Wrocławiu 1995–2003; kier. Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej AE we Wrocławiu – 2003 r.; kier. Katedry Strategii Zarządzania WSZiA w Opolu – 2002 r.; czł. Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 1989–1998. Rozwija szkołę pn. polityka ekonomiczna i regionalna. Wypromował trzech dr. n. e. Autor blisko 100 publikacji, artykułów naukowych oraz pozycji zwartych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.