Światowy Grażyna ur. w 1949 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka WSE we Wrocławiu; mgr – 1972 r.; dr – 1981 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. nadzw. AE w Katedrze Badań Marketingowych; rektor WSH we Wrocławiu 1997–2002; czł. zał. Westfalisches Forum für Kultur und Bildung – 2003 r.; czł. Prezydium Międzynarodowego Instytutu Kształcenia Europejskiego od 1999 r.; czł. zw. Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum” – od 2002 r.; czł. zał. i czł. Prezydium Polskiego Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego; Stowarzyszenie Rektorów Uczelni Niepaństwowych 1997–2002; Europejskie Koło Gospodarcze przy Konsulacie Niemiec 1997–2002; kier.k naukowy w programie badawczym LEOMEP-MULTI – multimedialne nauczanie jęz. obcych dla kadr kier. 2000–2002 w ramach Leonardo da Vinci; kier. naukowy projektu Europa – kompas kulturowy realizowany w programie UE: Socrates-Gruntwig 2001–2003; koordynator i kier. projektu COM-IN-EUROPE – komunikacja w nowej Europie wielu kultur językowych – nauczanie modułowe wyższych kadr technicznych, inżynierów i menedżerów 2003–2005 (w ramach Leonardo da Vinci). Wykonawca w projekcie KoKoLeLe – komunikacja i kooperacja w kształceniu ustawicznym, w ramach Socrates koordynowanej przez Uniwersytet w Paderborn 2003–2004. Wykonawca w projekcie Weiterbildungsmarketing in Europa (WIE), koordynowanym przez hvv-Institut des Hessischen Volkshochschulverbandes gGmbH, Niemcy 2003–2005. Rozwija szkołę naukową marketingu. Promotorka pięciu dr., recenzentka 12 prac dr. Autorka, bądź współautorka 106 publikacji. Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych, za pracę dr. pt. „Kształtowanie konsumpcji gospodarstw domowych” – 1982 r.