Wawrzynek Jerzy ur. w 1941 r. w Czarnowąsach, k. Opola. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr mat. – 1964 r.; dr n. e. – 1975 r.; dr hab. n. e. w specj. ekonometria i statystyka – 1994 r.; prof. nadzw. AE we Wrocławiu – 1997 r.; prodziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu 1994–2001; prof. gościnny Philipps – Universitaet Marburg, Fachbereich Mathematik und Informatik w 2003 r.; czł. Bernoulli Society od 1999 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Statystycznego od 1981 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Biometrycznego od 1965 r.; czł. Komitetu Redakcyjnego od 1991 r.; red. nacz. „Śląskiego Przeglądu Statystycznego” od 2002 r. Rozwija szkołę naukową statystyki, ekonometrii i cybernetyki, specjalizuje się w planowaniu eksperymentów i sterowaniu jakością. Wypromował dwóch dr. n. e. Autor 74 publikacji, w tym dwóch książek, red. jednej książki oraz współautor 11. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi.