Wrzosek Stefan ur. w 1948 r. w Złotowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1972 r.; dr n. e. – 1977 r.; dr. hab. – 1989 r.; prof. – 1995 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1990–1995; prorektor ds. dydaktyki AE we Wrocławiu 1996–2002 oraz od 2005 r.; kier. Katedry Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej od 1995 r.; czł. Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych od 2000 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania, zajmuje się finansowymi podstawami decyzji w przedsiębiorstwie. Wypromował dwóch dr., wśród wychowanków dr hab. Autor i współautor 90 publikacji, w tym siedmiu książek i ośmiu skryptów. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.