Dulęba Ignacy Włodzimierz ur. w 1961 r. w Zgorzelcu Stopnie i tytuły naukowe orz pełnione funkcje: mgr inż. automatyk – 1986 r.; mgr inż. informatyk – 1988 r.; dr n.t. – 1992 r.; dr hab. – 1999 r.; prof. nadzw. – 2002 r.; czł. sekcji Robotyki i Pojazdów, komitet Automatyki i Robotyki PAN 2003–. Czł. kom. tech. Metod Numerycznych Kinematyki, komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN 2004–. Recenzje dla AIAA Guidance Navigation Control, IEEE Trans. Evolutionary Computations, IEEE Trans. Control Systems Technology, IFAC Automatica, Journ. Robotic Systems i polskich periodyków naukowych. Zainteresowania naukowe: planowanie ruchu robotów. Wypromował dr, opiekun czterech doktorantów. Autor 106 prac, w tym dwóch monografii i książki współautorskiej. Nagroda zespołowa MEN – 2001 r.; dwie nagrody Rektora PWr.