Dittmann Paweł ur. w 1950 r., w Piekarach Śląskich. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1974 r.; dr n. e. – 1980 r.; dr hab. n. ekon. – 1990 r.; prof. n. e. – 1997 r.; prof. zw. – 2000 r.; kier. Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych 1998–2005; czł. Komitetu Nauk Demograficznych PAN 1998–2001; Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Profesor rozwija szkołę naukową prognozowania. Wypromował trzech dr. n. e. Autor 115. publikacji, dziewięciu książek. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, wydawnictwo HELION, str. 81.