Myszkowska Maria ur. w 1932 r. w Olkuszu, zm. w 2003 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. – 1954 r.; dr n. e. – 1960 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. AE we Wrocławiu – 1991 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1975–1987; czł. zespołu ds. koordynacji programów studiów; red. Prac Naukowych AE we Wrocławiu; inicjatorka wprowadzenia do programu studiów problematyki finansowania służby zdrowia. Kierunek naukowy: finanse publiczne i ubezpieczenia. Wypromowała ośmiu dr. n. e., w tym prof. Autorka ok. 100 prac naukowych.