Romanowska Wanda Zofia ur. w 1925 r. w Kowlu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. – 1952 r.; absolwent WSE we Wrocławiu; dr n. praw. UWr – 1960 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. – 1990 r.; prof. zw. – 1995 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1972–1980; dziekan 1981–1987, 1989–1995; czł.: Krajowej Sekcji Nauki ZG ZNP 1974-1981, Sekcji Finansów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (przew. 1960-1965); staże: na Uniwersytecie Moskiewskim; Związkowym Instytucie Finansów; Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Paryżu – 1981 r.; Uniwersytecie w Lille – 1992 r., 1993 r., 1994 r.; twórca systemu informatycznego ewidencji stanu i ruchu środków trwałych wraz z logarytmem obliczania umorzenia i amortyzacji (system POST) – system został wdrożony m.in. w 17 kopalniach rud miedzi i 20 cukrowniach. Współtwórca kierunku naukowego: finanse przedsiębiorstw, finansowanie postępu technicznego. Wypromowała trzech dr., wśród wychowanków dr hab. Autorka ponad 100 publikacji w tym siedmiu książek. Odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Zasłużony Nauczyciel PRL; nagroda ind. III st. – 1978 r. i II st. – 1988 r.; Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.