Skubalska-Rafajłowicz Ewa Janina ur. w 1953 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1977 r.; dr – 1981 r.; dr hab. – 2002 r.; inicjator utworzenia Zakładu Sterowania Jakością Procesów Wytwórczych. Opublikowała ponad 44 prace naukowe w czas. zagr. i kraj. oraz materialach międzynarodowych konferencji, były one 22. krotnie cytowane (wg. SCIEx do 2004 r.). Recenzowala prace m.in. do IEEE Trans. on Neural Networks, Evolutionary Computing, Pattern Recognition. Współpracuje z: University of Manitoba, Winnipeg, Concordia University, Montreal. Promotor dwóch otwartych przewodów dr. Autorka jednej monografii. Czł. Komitetu Programowego konferencji International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing.