Drewiński Marek ur. w 1946 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1968 r.; dr n. ekon. – 1973; dr hab. – 1984 r.; prof. nadzw. – 1998 r.; z-ca dyr. Instytutu Marketingu 1987–1992; kier. Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Badań Rynku 1987–1990; kier. Katedry Badań Rynku 1990–1993; kier. Studium Podyplomowego Marketingu w Opolu 1994–2001; współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in.: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości od 1991 r.; Universite de Lille 1992–1994; Technische Universität Braunschweig 1991–1992; Universität der Bundeswehra 1998–1999; Uniwersytet Techniczny Brno; Katedra Marketingu UMK w Toruniu od 1995 r.; czł. Rady Naukowej Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług AE we Wrocławiu oraz Rady Naukowej Instytutu Rynku i Konsumpcji AE w Katowicach 1986–1990; udział w pracach zespołu ds. uruchomienia filii WSE we Wrocławiu w Jeleniej Górze – 1969 r.; udział w pracach wydziałowej komisji rekrutacyjnej; udział w pracach komisji uczelnianych i wydziałowych. Działalność szkoleniowa, m.in. PTE we Wrocławiu Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania AE Wrocław – KGHM Lubin 1991–1997. Wypromował dr.; 12 recenzji prac dr. i hab., liczne recenzje wydawnicze. Autor ok. 130 publikacji, w tym siedmiu monografii, trzech skryptów do 2003 r. Szerzej o nim: „Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu" (oprac. P. Jaworski), Toruń 1999, s. 135–137.