Dudycz Tadeusz ur. w 1961 r. w Bolkowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1990 r.; dr n. e. w zakresie n. o zarz. – 1997 r.; dr hab. – 2002 r.; prof. nadzw SWSZiP w Łodzi – 2003 r.; prof. nadzw. AE we Wrocławiu – 2004 r.; kier. Studium podyplomowego „Analiza ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem” od 1998 r.; czł. sekcji analizy finansowej przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2004 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Autor 60 publikacji, czterech książek. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych.