Mulak Grażyna Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. elektron. Wydz. Łączności PWr. – 1962 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki Technicznej PWr. – 1971 r.; dr hab. n. fiz. WPPT PWr. – 1991 r.; dyscyplina naukowa: fizyka, specjalność naukowa: optyka; asystent w Katedrze Fizyki PWr. – 1963 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki Technicznej PWr. – 1971 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. – 1974 r.; prof. nadzw. w Instytucie Fizyki PWr. – 1999 r.; sekretarz red. Optica Applicata 1972–1977; czł. PTF oraz SPIE; czł. Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego PTF 1996–1998. Zainteresowania naukowe: Badanie pól falowych metodami asymptotycznymi. Badanie udziału fali krawędziowej w kształtowaniu pola struktur dyfrakcyjnych, wpływu na zubożenie informacji podczas podziału np. hologramu, przekształcanie wiązek gaussowskich, poszukiwania kaustyk i ognisk.