Ambroziak Andrzej ur. w 1951 r. w Piotrowicach, woj. wielkopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1974 r.; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. – 1988 r.; doktorant 1974–1977; adiunkt 1977–2002; prof. nadzw. PWr. – od 2002 r.; prodziekan Wydz. Mechanicznego od 2002 r.; PAN O. Wrocław Komisja Budownictwa i Mechaniki od 2003 r.; czł. Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa od 2003 r.; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP; konsultant naukowy czas. Spajanie metali i tworzyw w praktyce; staże naukowe: TU Drezno – 1975 r.; Politechnika Szczecińska – 1977 r.; RWTH Aachen 1987–1989; KFA Jülich 1989–1991; praca na PWr. 1977–1980 i od 1981 r.; Politechnika Koszalińska 1980–1981; inne staże zawodowe: OBR GRE 1985–1987; ADtranz-Pafawag 2000–2001. Kontynuator kierunku naukowego „Nowoczesne Procesy Spawalnicze”. Organizator studiów podyplomowych z dziedziny spawalnictwa na PWr. Wypromował dr n. t. Autor lub współautor 133 publikacji naukowych. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Zasłużony dla woj. legnickiego.