Bydałek Andrzej ur. się w 1928 r. w Strzelnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. o specj. technologia maszyn na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1951 r.; asystent w Katedrze Technologii Metali –1951 r.; dr n.t. – 1961 r.; dr hab. na PW w specj. odlewnictwo – 1965 r.; doc. – 1967 r.; kier. Zakładu Metalurgii i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych od 1963 roku; stworzył kierunek naukowy: Zdolność do wypełniania Form Odlewniczych; praca w WSI w Zielonej Górze – 1974 r. Wypromował dwóch dr n.t., a później na Wydz. Mechanicznym PWr. dalszych sześciu dr. n. t. Udział w pracach Stowarzyszenia Odlewników Polskich Oddz. Wrocław; czł. Zarządu S.T.O.P. Oddz. Wrocław do 1962 r.