Gronostajski Jerzy ur. w 1933 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent – 1955 r.; mgr inż. – 1956 r.; dr n. t. – 1963 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1987 r.; kier. Zakładu Przeróbki Plastycznej/Inżynierii Procesów Kształtowania Plastycznego od 1965 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczngo 1968–1971, 1975–1981; z-ca prorektanta 1971–1975; czł. Komitetu Hutnictwa/Metalurgii od 1967 r.; Komitetu Budowy Maszyn 1982–1988; z-ca przewodniczacego Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Kom. Met. 1973–1979; przewodniczacy Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN Oddz. Wrocław od 1990 r.; czł. Rady Programowej 1991–1999 i Board of Director Towarzystwa Naukowego ESAFORM od 1999 r.; Society for Intercultural Philosophy od 1984 r.; red. nacz. kwartalnika Archives of Civil and Mechanical Engineering od 2000 r.; czł. kom. red. czas. Archives of Metallurgy, Metallurgy and Foundry Engineering i Inżynieria Maszyn; koordynator prog. TEMPUS pt. „Development of Technology Transfer Centre in Low Silesia in Metal Convertion Industry” 1994–1997; koordynator prog. INCO-COPERNICUS pt. „System for sheet metal forming design” 1997–2001; koordynator V prog. ram. „The intelligent system for net shape forming of sheet metal products” od 2002 r. Wypromował 23 dr. n. t., czterech dr. hab.; czterech uzyskało nagrodę IV Wydz. Nauk Technicznych PAN. Autor i współautor ponad 300 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Medal za Zasługi dla Obronności Kraju; Złota Honorowa Odznaka SIMP; Złota Odznaka PWr.; dr h. c. na Uniwersytecie w Bacau (pierwszy taki tytuł przyznany przez ten Uniwersytet w czterdziestolecie jego istnienia) – 2001 r. Twórca szkoły naukowej: Inżynieria Procesów Kształtowania Plastycznego. Szerzej o nim: Encyklopedia Wrocławia, Złota Księga Nauki Polskiej, Kto jest Kim we Wrocławiu, Who'sWho in Finance and Industry, Who'sWho in the Word.