Dzidowski Edward Stanisław ur. w 1946 r. w Stopnicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1970 r.; dr n. t. – 1976 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. PWr. – 1995 r; studia doktoranckie 1971–1976; kurs mikroskopii elektronowej AGH Kraków 1973/74 r.; studia podyplomowe z kriotechniki – 1975 r.; studia podyplomowe z zarządzania jakością – 1996 r.; kier. Zespołu Praktyk Zawodowych w Pionie Toku Studiów 1978–1980; z-ca dyr. Instytutu Technologii Budowy Maszyn 1979–1981; kier. Pracowni Inżynierii Niezawodności Procesów Produkcyjnych 1995–2002; z-ca przewodniczącego Rady Naukowej OBR GRE Wrocław od 1998 r.; kier. Wydz.o Zakładu Wytrzymałości Materiałów od 2002 r.; czł.: PAN Oddz. Wrocław Komisja Budownictwa i Mechaniki od 1994 r.; PAN Komitet Metalurgii, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej od 1996 r.; American Society for Metals (ASM International) od 1997 r.; twórca nowego kierunku naukowego: mezomechanika pękania. Wypromował dwóch dr. n. t. Autor ponad 100 publikacji, książki, jednej monografii oraz współautor trzech skryptów; czł. Wydz. Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Mechanika od 1993 r. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr. – 1986 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1995 r. Szerzej o nim: Five Hundred Leaders of Influence - A Celebration of Global Achievements, 4th Edition, ABI, USA 1996, str. 74; Who'sWho in the World od 1997 r. oraz Who'sWho in Science and Engineering od 1998 r. (A Marquis Who'sWho Publication, USA).