Matuszak Andrzej ur. w 1941 r. w Zagórowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. studia na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1968 r.; dr n. t. – 1973 r.; dr hab. – 1990 r.; asystent stażysta – 1968 r.; asystent – 1969 r.; st. asystent – 1970 r.; adiunkt – 1973 r.; prof. nadzw. – 1996 r.; z-ca kier. Zakładu Inżynierii Procesów Kształtowania Plastycznego 1987–2005 r.; kier. Centrum Transferu Technologii Kształtowania Plastycznego i Metalurgii Proszków od 2000 r.; pełnomocnik dziekana ds. Indywidualnego Programu Studiów od roku 2003 r.; pełnomocnik rektora ds. Praktyk Studenckich 1974–1975 r.; z-ca dyr. Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji; kier. Zespołu Naukowo-Badawczego 1980–1986 r.; kier. Zespołu Dydaktycznego 1976–1980 r.; czł. Sekcji Teorii Procesów Plastycznej Przeróbki Komitetu Metalurgii PAN od 1900 r.; Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddz. PAN we Wrocławiu od 1990 r.; rzeczoznawca SIMP od 1979 r. Dyscyplina naukowa - Budowa i Eksploatacja Maszyn. Wypromował dwóch dr. n. t. Autor 152 publikacji i 10 patentów. Współpraca recenzencka z czas. z tzw. Listy Filadelfijskiej - Journal of Materials Processing Technology; współtwórca związku zawodowego "Solidarność" w Instytucie Technologii Maszyn PWr. Odznaczenia m.in.: Złota Odznaka PWr. – 1984 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.; nagroda Wydz. IV Nauk Technicznych PAN – 1991 r.