Mirski Zbigniew ur. w 1949 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1974 r.; kier. laboratorium OBR DOLMEL we Wrocławiu 1974–1980; dr n. t. – 1979 r.; adiunkt w Zakładzie Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji PWr. od 1980 r.; Ośrodek Badań Jądrowych Jülich (Niemcy) 1991–1993; przewodniczący koła SIMP przy PWr. 1990–1993; dr hab. – 2001 r.; monografia: Sterowanie szerokością szczeliny lutowniczej w procesach spajania materiałów różnoimiennych, Wrocław, 2000; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddz. PAN we Wrocławiu 2003–2006. Wypromował ok. 70 dyplomantów Wydz. Mechanicznego PWr. Autor 76 publikacji do 2004 r. i 62 prac niepublikowanych. Wdrożył kilkadziesiąt prac w przemyśle dot. technologii lutowania twardego i wysokotemperaturowego. Szczególnie dotyczy to przemysłu narzędziowego, w obszarze lutowania narzędzi z węglikami spiekanymi. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Srebrny Krzyż Zasługi; Srebrna Honorowa Odznaka SIMP; sześć nagród J.M. Rektora PWr.; trzy nagrody Dziekana Wydz. Mechanicznego PWr.; siedem nagród Dyrektora I-24 PWr.; dwukrotnie I Wicemistrz Techniki woj. dolnośląskiego – 1983 r.; 88. w konkursach NOT i SIMP.