Haimann Rudolf ur. w 1921 r. w Michałkowicach, pow. Katowice, zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Mechanicznym PWr. – 1950 r.; z-ca asystenta w Katedrze Technologii Metali od 1948 r.; asystent – 1949 r.; adiunkt – 1954 r.; dr n.t. – 1962 r.; doc. w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej – 1968 r.; kier. Zakładu Metaloznawstwa w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej; prodziekan Wydz. Mechanizacji Rolnictwa 1956–1958; prorektor ds. współpracy z zagranicą PWr. 1982–1984; z-ca dyr. Instytutu do spraw współpracy z przemysłem 1968–1974; z-ca dyr. Instytutu ds. dydaktyki 1975–1981 i 1984–1987; dyr. Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej 1987–1990. Twórca szkoły naukowej: Metaloznawstwa; czł. Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego Oddz. Śląski. Emerytura – 1991 r. Wypromował 12 dr. n. t. Autor lub współautor 36 publikacji, w tym podręcznika akademickiego. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi O.O.P.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej.