Samsonowicz Zdzisław ur. w 1923 r. w Dębicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: Straż Akademicka PWr. od VII 1945 r.; z-ca asystenta – 1946 r.; mgr inż. – 1950 r.; dr n. t. – 1961 r.; dr hab. – 1965 r.; prof. nadzw. – 1972 r.; prof. zw. – 1986 r.; kier. Zakładu Mechanizacji i Automatyzacji Odlewnictwa 1966–1988; kier. Zakł. Odlewnictwa 1988–1993; prodziekan Wydz. Mechanicznego 1966–1968; z-ca dyr. Instytutu Technologii Budowy Maszyn 1968–1978; czł. Zespołu Naukowo–Dydaktycznego MECHANIKA Min.Szkoln. Wyższ. i Nauki 1979–1989; czł. Zespołu Ekspertów Kierunku Automatyka i Robotyka 1989–1990; przedstawiciel Polski w Komisji 1.3.A Comité Internatonal des Associations Techniques de Fonderie 1978–1983; czł. PAN Komitet Hutnictwa; z–ca przewodniczącego i przewodniczący Zespołu Probl. Mechanizacji i Automatyzacji Systemów Wytwarzania Odlewów 1968 r.; PAN Komitet Budowy Maszyn Sekcja Podstaw Technologii 1975–1998; PAN – Oddz. Wrocław – Komisja Budownictwa i Mechaniki od 1986 r.; czł. Komitetu Naukowego Archives of Civil and Mechanical Enginering od 2001 r. Współtwórca pionierskiego Zespołu Kardiochirurgicznego AM we Wrocławiu do wprowadzenia metody krążenia pozaustrojowego w operacjach serca u ludzi. Twórca Kierunków Naukowych: „Doskonalenia Metod Badawczych Materiałów Formierskich” oraz Kierunku Naukowego: „Mechanizacji i Automatyzacji Odlewnictwa”. Wypromował 11 dr. n. t. Autor 217 publikacji (do 2004 r.), 16 patentów + 10 zagr. Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Odznaczenia: Krzyż AK; Medal WP; Medal Edukacji Narodowej; Medal Zasłużony dla PWr.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Komandorski O.O.P. Szerzej o nim: „Złota Księga Nauki Polskiej 1999, wydawnictwo HELION, Who Is Who w Polsce, wydanie III, 2004”.