Chowaniec Władysław ur. w 1901 r. w Stanisławowie, zm. w 1987 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: adiunkt; wykładowca; z-ca prof. – 1949 r.; prof. kontrakt. – 1951 r.; doc. – 1955 r.; prof. nadzw. – 1960 r., prof. zw. – 1968 r.; dr honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie – 1969 r.; organizator i kier. Katedry Obróbki Metali 1945–1963; dyr. Instytutu Technologii Budowy Maszyn 1963–1971; dziekan Wydz. Mechanicznego 1950–1952; przedstawiciel Rady Wydziału w Senacie; z-ca przewodniczącego Sekcji Podstaw Budowy Maszyn II Kongresu Nauki Polskiej; czł. Komitetu Podstaw Konstrukcji i Technologii PAN; WTN; Rady Naukowo–Technicznej IOS w Krakowie; Rady Naukowo–Technicznej OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn przy Ministrze Przemysłu Maszynowego; przewodniczący Rady Naukowo–Technicznej OBR Obróbki Ściernej w Łodzi. Twórca Szkoły Naukowej: Obróbki Skrawaniem. Wypromował 30 dr. n. t., wśród wychowanków czterech prof. Autor 26 publikacji, dwóch skryptów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medale KEN.