Wojciechowski Jan ur. w 1940 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1963 r.; dr n. t. – 1972 r.; dr hab. – 1994 r.; kier. Zespołu Dydaktycznego Maszyny i Urządzenia Wytwórcze 1976–1987; kier. studium podyplomowego 1988–1989; z-ca kier. Zakładu Konstrukcji Obrabiarek Skrawających ds. dydaktyki 1987–1996; przewodniczący Komisji Skrótacyjnej Rady Wydz. Mechanicznego 1993–1996; prodziekan ds. studenckich na studiach dziennych Wydz. Mechanicznego 1996–1999; prodziekan ds. studiów zaocznych Wydz. Mechanicznego 1999–2002; przewodniczący Komisji Hospitacyjnej Wydz. Mechanicznego 2002–2005; sekr. Zarządu Oddz. Sekcji Obrabiarek i Narzędzi SIMP we Wrocławiu od 1984 r. do chwili obecnej. Kierunek naukowy: Konstrukcja Obrabiarek Skrawających. Autor 70 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Honorowa Odznaka PWr.; Złota, Srebrna i Brązowa Honorowa Odznaka SIMP-u.