Krzyżanowski Józef ur. w 1940 r. w Zaleszczykach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1963 r.; dr n. t. – 1972 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. nadzw. PWr. – 1996 r.; kier. Zakładu Badań Obrabiarek i Systemów Wytwórczych – 2002 r.; z-ca dyr. Pionu Współpracy z Zagranicą PWr. 1984–1990; dyr. Pionu Współpracy z Zagranicą PWr. 1990–1993; pełnomocnik rektora ds. Współpracy z Zagranicą PWr. 1993–1995; czł. Senatu PWr. 1984–1985; prodziekan Wydz. Mechanicznego od 2002 r.; opiekun kierunku studiów Automatyka i Robotyka; stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta 1972–1973, 1979–1980, 1989 r.; staże zagraniczne: Uniwersytet w Stuttgarcie; Uniwersytet w Metzu; Uniwersytet w Monachium; wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Autor 91 publikacji, w tym: książki, jednej monografii, 32 artykułów kraj. i zagr., 57 referatów kraj. i zagr., ponadto 66 niepublikowanych raportów z prac badawczych i wdrożeniowych dla przemysłu. Wypromował dwóch dr.; wykonawca projektu w ramach 6-programu Ramowego EU; czł. Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN; czł. ZG Societas Humboldtiana Polonorum. Odznaczenia: Medal KEN; Złoty Krzyż Zasługi.