Miernik Marek ur. w 1946 r. w Skarżysku Kam. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1971 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 1989 r.; czł. WTN. Zainteresowania zawodowe: teoria skrawania, skrawalność materiałów, komputerowe wspomaganie projektowania wytwarzania i montażu, dynamika nieliniowa, analiza fraktalna, teoria chaosu oraz "sztuczna inteligencja". Autor jednej monografii, dwóch podręczników akademickich, współautor trzech skryptów, autor i współautor 45 publikacji w czas. zagr. i kraj. oraz w materiałach konferencyjnych oraz 52 raportów z badań i opracowań dla przemysłu. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi oraz Złota Odznaka PWr.