Choroszy Bronisław ur. w 1943 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. tech. – 1975 r.; dr hab. – 1992 r.; Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy w ITBM PWr. 1970– 2002; czł. Wydz. Komisji Hospitacyjnej od 1993 r. do chwili obecnej; opiekun specjalności technologiczno–konstrukcyjnej 1995–1997. Autor 44. publikacji. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP za działalność zawodową – 1993 r.; Nagroda Rektora PWr. za całokształt działalności naukowo–dydaktycznej – 2001 r. Mechanizm zużywania się ostrzy podczas skrawania wibracyjnego. Pr. Nauk. Inst.Technol.Masz. i Aut. PWr., Nr 48, Seria: Monografie Nr 13, Wrocław 1991.