Cichosz Piotr ur. w 1948 r. w Łasku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1973 r.; dr n.t. – 1980 r.; dr hab. – 1998 r.; prof. nadzw. PWr. – 2000 r.; kier. Zakładu Obróbki Wiórowej Ściernej i Erozyjnej od 2001 r.; z-ca dyr. Instytutu ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem 1999–2002 i 2002–2005; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu 2003–2006; SIMP. Zainteresowania zawodowe: optymalizacja parametrów skrawania, efektywność wytwarzania, narzędzia skrawające, gospodarka narzędziowa, zintegrowane wytwarzanie, teoria i podstawy skrawania, inżynieria powierzchni, jakość warstwy wierzchniej. Autor i współautor 126 publikacji i 21 patentów, monografii, trzech skryptów. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych.