Kaczmar Jacek ur. w 1951 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1974 r.; dr n. t. – 1978 r.; adiunkt w Zakładzie Inżynierii Kształtowania Plastycznego Metali w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji PWr. 1978–1999; Katolicki Uniwersytet Leuven, Wydz. Inżynierii Materiałowej (Belgia) 1981–1983; stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta 1990–1991, 1993 r., 1996 r. i 1997 r.; dr hab. – 1998 r.; prof. nadzw. PWr. – 2000 r.; kier. Laboratorium Tworzyw Sztucznych w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji od 1999 r.; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddz. PAN – 2002 r.; Rady Naukowej Wydz. Mechanicznego PWr. – 1998 r.; senator PWr. 2002–2005. Autor 82 publikacji do VI 2005 r. oraz 40. prac niepublikowanych; monografia: Spiekane materiały kompozytowe uzyskiwane w procesie mechanicznego wytwarzania stopów i wyciskania, Wrocław 1997. Dziedzina badawcza: technologia elementów maszyn wykonywanych z materiałów kompozytowych na osnowach stopów metali lekkich i polimerów umacnianych elementami ceramicznymi oraz technika formowania wtryskowego. Należy do Society of Plastics Engineers w Brukseli od 2004 r.; czł. Rotary International propagujący ideę służby i skupiający przedstawicieli nauki, kultury i biznesu od 2002 r. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; cztery nagrody J.M.Rektora PWr.; pięć nagród Dziekana Wydz. Mechanicznego; siedem nagród dyr. I-24 PWr.