Zaborski Stanisław ur. w 1938 r. w Chmielniku, woj. lubelskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Mechaniczny – 1977 r.; mgr inż. Wydz. Elektroniki – 1985 r.; dr n. t. – 1982 r.; studia podyplomowe: Pedagogiki Szkoły Wyższej – 1986 r.; Korozji i Ochrony przed Korozją – 1987 r.; adiunkt – 1983 r.; dr hab. – 2001 r.; prof. nadzw. PWr. od 2003 r.; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddział PAN 2003–2006; rozwija kierunek naukowy "Obróbki erozyjne metali". Praca zawodowa w przemyśle: maszynowym, lotniczym i elektronicznym: w WSK - Świdnik 1956–1962; Archimedes Wrocław – 1963 r.; Dolam Wrocław 1964–1968. Autor lub współautor 110 publikacji i 35 prac niepublikowanych, w tym: 31 patentów, ośmiu wzorów użytkowych, jednej monografii, skryptu, podręcznika. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Srebrny Krzyż Zasługi.