Koch Tomasz Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia – matematyka stosowana – 1980 r.; dr n. t. na PWr. – 1984 r.; hab. na Wydz. Mechanicznym PK – 1996 r.; wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w dydaktyce i badaniach z Uniwersytetu Brunela w Londynie, Uniwersytetu w Stuttagrcie; prof. na Central Connecticut State University w USA; kier. dwóch zespołów badawczych Robotyki i Montażu oraz Systemów Wytwarzania i Jakości w Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) w ITMiA; kier. studium podyplomowego Zarządzanie Jakością –1995 r.; czł. IFIP Working Group 5.7 Integrated Production Management; współpraca z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie zarządzania jakością i lean manufacturing; tworzy wraz ze swoim zespołem Program Lean Manufacturing na PWr., którego misją jest popularyzowanie w Polsce "szczupłego" podejścia do wytwarzania od 1999 r. Wypromował siedmiu dr., autor ponad 100 publikacji w czas. i materiałach konferencyjnych