Borys Tadeusz ur. w 1945 r. w Przyczynie Górnej k. Wschowy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1968 r.; dr n. e. – 1972 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; tyt. n. prof. n. e. – 1996 r.; kier. Katedry Diagnostyki Ekonomicznej 1986–1990; kier. Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem w AE we Wrocławiu - Wydz. w Jeleniej Górze; prodziekan Wydz. Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze 1986–1987 i dziekan tego Wydz. przez dwie kadencje 1987–1993; czł. m.in. krajowej Rady Zrównoważonego Rozwoju przy Premierze – 2002 r.; Państwowej Rady Ochrony Środowiska – 1996 r.; Centralnej Komisji Oddziaływania Obiektów na Środowisko przy Ministrze Środowiska 1995–2000; Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Komisji Nauk o Jakości PAN – 1996 r.; Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego 1996-2003; współzałożyciel polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (członek zarządu od 1993 r., wiceprzewodniczący Stowarzyszenia od 2002 r.); współzałożyciel Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego (czł. zarządu 1980–1998 i red. nacz. wyd. Towarzystwa 1974–1984); czł. Społecznej Komisji Doradców dla amerykańskiego programu „Environmental Partnership for Central Europe”; konsultant ONZ dla Programu UNDP w Polsce od 1996 r. Uzyskał dwa certyfikaty dydaktyczne Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) w zakresie: ekonomii środowiskowej (Environmental Economics) i zasad polityki ekologicznej (Principles of Environmental Policy) 1993–1994. Rozwija szkołę naukową kwantyfikacji wskaźnikowej nowych paradygmatów rozwoju od połowy lat 90. Przewodniczy pracom ogólnopolskiego zespołu badawczego prowadzącego badania nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach zarządzania (krajowym, regionalnym i lokalnym). Wypromował ośmiu dr., 700 mgr. Autor i red. ponad 250 artykułów naukowych i około 20 książek. Posiadane nagrody i odznaczenia: m.in. Złota Oznaka Honorowa PTE – 1980r.; Medal Edukacji Narodowej – 1990 r.; Medal Brązowy z okazji 75-lecia GUS – 1993 r.; Medal „Zasłużony dla miasta Jelenia Góra” – 1994 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1995 r. Szerzej o nim: "Who is who w Polsce" (ed. European Head Office, Zug Schweiz, 2003).