Czeplewski Apolinary ur. w 1909 r. w Grajewie, zm. 1993 r. w Warszawie. Służba wojskowa w Szkole Podchorążych w Modlinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PW; udział w Kampanii Wrześniowej; praca w Biurze Odbudowy Stolicy w Warszawie; asystent w Katedrze Projektowania Budynków Miejskich prof. St. Brukalskiego PW; adiunkt; z-ca prof. we wrocławskiej PWSSP od 1953 r.; doc. – 1958 r.; kier. Pracowni Form Ceramicznych w Architekturze w Katedrze Ceramiki Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła – 1971 r.; praca na wrocławskiej PWSSP do 1973 r.; następnie przeszedł na emeryturę. Liczne realizacje w zakresie architektury i wystawiennictwa m.in.: zespół stoisk wnętrzarskich na Międzynarodowych Targach Gdańskich; rozwiązania przestrzenne, pawilony i wnętrza na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu oraz Międzynarodowych Targach Poznańskich; wnętrza przyzakładowe zakładu naukowego w Warszawie.